پايگاههاي قرآنی
پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن

پايگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن

آدرس سايت :                                                         www.maarefquran.com

مهمترين ويژگی های سايت : 

بانک مقالات قرآنی با بيش از 10000 مقاله در دو بخش مجزای معارف و علوم قرآن .

10  ترجمه قرآن با قابليت جستجوی واژه شامل هفت ترجمه فارسی و سه ترجمه به زبانهاي انگليسي . آلمانی و فرانسوي .

كتابشناسی قرآنی بيش از 2000 كتاب .

معرفی بيش ار 2500 پايان نامه قرآنی .

دسترسی به کتابخانه تخصصی قرآن با امکان دستیابی به مشخصات کتابشناسی و نشانی کتابخانه‌ای بیش از 000/20 عنوان کتاب قرآنی از طریق نام نویسنده ، عنوان کتاب و موضوع آن .

بخش اخبار قرآن پژوهی كه در زمينه نشر و همايش و خبرهای مرتبط فعال است .

ارایه نسخه های دیجیتالی کتب و تولیدات قرآنی خود مركز در پایگاه شامل :

·         دوره 20 جلدي تفسير راهنما .

·         دوره 3 جلدی فرهنگ موضوعي تفاسير .

·         دوره 9 جلدی دايرة المعارف قرآن كريم .

·         دوره 24 جلدی معجم معنايي معارف و مفاهيم قرآن كريم با عنوان(فرهنگ قرآن) می باشد .

·         3 جلد از دوره 6 جلدی تفسير نفيس جرعه ای از زلال قرآن اثر آيت الله ميرزا ابوالقاسم محمدی گلپايگاني .

·         پاسخ گویی به بيش از 50 هزار  پرسش و شبهه قرآنی تحت عنوان پرسمان های قرآنی .

·         معرفی پايگاههای قرآنی فعال در زمينه قرآن و علوم و معارف آن .

 

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩