پايگاههاي قرآنی
پایگاه مركز پژوهشهای قرآنی المهدي(عج)

پایگاه مركز پژوهشهای قرآنی کریم المهدی (عج)

آدرس سايت :                                                           www.quransc.com

مهمترين ويژگي های پژوهشی سايت :

فعاليت پايگاه عمدتا در زمينه پژوهش‌های نظری و كاربردی قرآن كريم و نيز آموزش‌هاي عالی قرآنی در شاخه نوپديد همچون قرآن و مستشرقان، قرآن و علوم می باشد .

بانك مقالات قرآنی شامل بانك مقالات قرآن و علم  . قرآن و مستشرقان .

بانك پرسش و پاسخ قرآنی .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩