پايگاههاي قرآنی
پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)

پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی ( پارسا )

آدرس سايت :                                                    www.islamicdatabank.com

مهمترين ويژگی های سايت :

ارائه مطالب قرآنی و علوم قرآنی .

يكي از غنی ترين پايگاه هاي كتابشناسی اسلامی .

معرفي بيش از 34000 منبع اسلامی .

كتابشناسي جهانی قرآن كريم .

متن بيش از 1600 مقاله قرآنی .

متن بيش از 2000 مقاله پيرامون اهل بيت عليهم السلام و ...

 

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩