پايگاههاي قرآنی
کتابخانه ی عمومی الزهراء ( سلام الله عليها )

کتابخانه ی عمومی الزهراء ( سلام الله عليها )

آدرس سايت :                                                  www.alzahralib.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

يكي از غنی ترين کتابخانه های عمومی كشور .

سايت كتابشناسی با بيش از 40000 عنوان كتاب .

معرفی بيش از 2000 كتاب قرآنی و ...

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩