پايگاههاي قرآنی
پايگاه کتابخانه ديجيتال نور

پايگاه کتابخانه ديجيتال نور

آدرس سايت :                                                                  www.noorlib.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

بزرگترين پايگاه كتابخانه ای علوم اسلامی .

معرفی كتابخانه هاي ديجيتال اسلامی .

حاوی بيش ار 16000 كتاب اسلامی  .

متن بيش از 250 عنوان كتاب مهم قرآنی در بيش از 500 جلد  .

فهرست كامل كتابها به صورت الفبايی و موضوعی .

قابليت ها

  •       جستجوی پيشرفته در كتابها و اسناد .
  •       ايجاد قفسه شخصی .
  •       تسهيل در دسترسي به منابع اساسی .
  •       و قابليتهای مفيد ديگر ...
يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩