پايگاههاي قرآنی
پايگاه آوای قرآن

پايگاه آوای قرآن

آدرس سايت :                                                                 www.quranmp3.ir

مهمترين ويژگي های آموزشی سايت :

سايتی جامع در زمينه آموزش مقامات قرآنی با هزاران صوت داراي كليد واژه و توضيح در مورد هر يك تلاوتها .

آموزش مقامات قرآنی :

  •       مقام مركب خوانی
  •       مقام رست
  •       مقام بيات
  •       مقام سه گاه
  •       مقام حجاز
  •       مقام نهاوند
  •       مقام چهارگاه
  •       مقام صبا
يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩