پايگاههاي قرآنی
پايگاه بزرگ قرآنی طه

پايگاه بزرگ قرآنی طه

آدرس سايت :                                                                   www.tahaquran.ir

مهمترين ويژگی های آموزشی سايت :

بانك تلاوتهای قرآنی از قاريان مشهور به تفكيك جزء و سوره و ....

آموزش مقام هاي قرآنی .

آموزش و آشنايی با نغمات .

آشنايی با الحان و اصوات قرآنی .

نرم افزارهای قرآنی با قابليت دانلود .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩