پايگاههاي قرآنی
پايگاه قرآن من ( myquran )

پايگاه قرآن من ( myquran)

آدرس سايت :                                                              www.myquran.de

مهمترين ويژگی های آموزشی سايت :

وبسايت قرآنی به زبان فارسی و آلمانی .

پايگاه جامع در زمينه آموزش قرآن :

  •       مقامات قرآنی ( صوت و لحن )
  •       تجويد
  •       تواشيح
  •       خواص و ثواب سوره ها و آيات قرآنی
  •       آموزش حفظ
  •       آموزش داوری قرآن

بانك مقالات و مباحث  قرآنی .

قريب به 10 دوره تلاوت ترتيل از قاريان مشهور .

ارائه بانك تواشيح و ابتهال .

حاوی تلاوتهاي مجلسی .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩