پايگاههاي قرآنی
پايگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی تحقيقاتی اسراء

پايگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی تحقيقاتی اسراء

آدرس سايت :                                                             www.javadi.esra.ir

مهمترين ويژگی های پژوهشی سايت :

ارائه درسهای تفسير آيت الله العظمی جوادی آملی به صورت متن و صوت .

متن 10 جلد از تفسير ترتيبی تسنيم ( تا به حال ) .

متن تفسير موضوعی ايشان در 10 جلد ( تا به حال ) .

استفتاءات حضرت آيت الله جوادي آملی ( دامت بركاته ) .

حاوی مقالات و ديدگاه های ايشان .

مقالات قرآن شناسی و قرآن و عترت از ايشان .

قابليت جستجوی پيشرفته در محتوای سايت .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩