پايگاههاي قرآنی
پايگاه ايسكا ( سازمان فعاليتهای قرآنی دانشگاهيان كشور )

پايگاه ايسكا ( سازمان فعاليتهای قرآنی دانشگاهيان كشور )

آدرس سايت :                                                                        www.isqa.ir

مهمترين ويژگی های پژوهشی سايت :

بانك كتب قرآنی با بيش از 100 عنوان كتاب همراه با قابليت دانلود .

بانك پايان نامه هاي قرآنی با بيش از 4500 عنوان پايان نامه در موضوعات مختلف قرآنی .

بانك جامع معرفی نشريات مذهبی دانشگاههاي كشور .

بانك مقالات قرآنی با بيش از 1600 عنوان مقاله .

آرشيو صوتی ترتيل 6 تن از قاريان بين المللی .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩