پايگاههاي قرآنی
پايگاه اينترنتی پژوهشكده باقر العلوم (عليه السلام)

پايگاه اينترنتی پژوهشكده باقر العلوم (ع)

آدرس سايت :                                                          www.pajoohe.com/fa

مهمترين ويژگی های پژوهشی سايت :

فرهنگ و اصطلاحات علوم اسلامی و انسانی در 25 موضوع اصلی .

ارائه بيش از 3000 مقاله در موضوعات اسلامی و انسانی .

حاوي قريب به 300 مقاله قرآن پ‍ژوهی .

بانك پرسش و پاسخ قريب به 200 پرسش و پاسخ با موضوعات مختلف دينی .

قريب به 200 نقد به مقالات مختلف .

شنبه ٢١ تير ١٣٩٩