پايگاههاي قرآنی
پايگاه پرتال دائره المعارف و كتابشناسی و قرآن و تفسير طهور

پايگاه پرتال دائره المعارف وكتابشناسی و قرآن و تفسير طهور                                                                                    

آدرس های سايت ها :                                                                                                                                    www.tahoor.com

www.tahoorquran.com

                                  www.tahoortafsir.com

www.tahoorkotob.com

مهمترين ويژگي هاي پرتال :

پايگاه كتابخانه طهور با بيش از 8000 مطلب در موضوعات اسلامی.

كتابشناسی طهور در 12 موضوع اصلی در بيش از 1600 مدخل .

دائره المعارف طهور با قابليت جستجوی پيشرفته  در متن و تيتر و كليد واژه و طبقات .

دسته بندی طبقات و نمایش هر طبقه به همراه فیش های مربوطه .

قابليت كليد واژه براي فيش ها .

لینک شدن آیات هر فیش به متن و ترجمه و تفسیر قرآن .

امکان نظردهی درباره ی فیش، به اشتراک گذاری فیش، ارسال فیش برای دیگران، افزودن فیش به علاقمندی ها و پرسش درباره ی فیش .

پايگاه طهور قرآن با قابليت جستجو در متن قرآن و ترجمه و تفسير مربوطه .

قابليت جستجوی واژه های غير مستقيم كه در تفسير الميزان به كار رفته است.( واژه های غیر مستقیم، واژه هایی هستند که مستقیما در آیات قرآنی به کار نرفته اند ولی برای فهم بیشتر آیات نقش دارند) .

پايگاه تفسير فارسی طهور با قابليت جستجو در تفسير ، نكات تفسيری و واژه هاي قرآنی .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩