پايگاههاي قرآنی
پايگاه مركز اطلاعات و مدارك اسلامی

پايگاه مركز اطلاعات و مدارك اسلامی ( معاونت پژوهشی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم )

آدرس سايت :                                                             www.islamicdoc.org

مهمترين ويژگی های پژوهشی سايت :

اصطلاح نامه جامع علوم اسلامي با بيش از 200000 اصطلاح .

اصطلاح نامه علوم قرآنی شامل 11000 اصطلاح .

كتابخانه الكترونيكی با بيش از 4600 كتاب الكترونيكی .

مقالات تخصصی در موضوعات اصطلاح نامه فرهنگ نامه  و نمايه سازی .

داراي قايليت جستجو در اصطلاح نامه ها .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩