پايگاههاي قرآنی
پايگاه شهر نورانی قرآن ( تالار گفتگو )

پايگاه شهر نورانی قرآن ( تالار گفتگو )             

آدرس سايت :                                                              www.shahrequran.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

تالار انجمن گفتگوهاي دينی در موضوعات مختلف اسلامی .

داراي انجمن علوم قرآنی . قرآن و اعتقادات . اهلبيت ( ع) و قرآن .مهدويت و قرآن . اخلاق در قرآن . مدرسه قرآنی . جوانان و قرآن . نواهای قرآنی .

موضوعات سايت در قريب به  3000 موضوع و 20000 مدخل ( تايپك ) .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩