پايگاههاي قرآنی
پایگاه پرتال اتقان

پایگاهپرتال اتقان - مدیریت الکترونیک اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور

آدرس سايت :                                                                  www.etghan.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

پرتال خبری اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور .

حمایت از سازمانهای قرآنی کشور .

سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩