پايگاههاي قرآنی
پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی ترجمان وحی

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی ترجمان وحی

آدرس سايت :                                                        www.cthq.ir                  

مهمترين ويژگی های سايت :

ارائه آخرین اخبار در مورد ترجمه قرآن .

ترجمه های انگلیسی و آذری .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩