پايگاههاي قرآنی
پايگاه مسابقات قرآن كريم جمهوری اسلامی ايران

پايگاه مسابقات قرآن كريم جمهوري اسلامي ايران سازمان اوقاف و امور خيريه

آدرس سايت :                                                    www.quraniran.ir

مهمترين ويژگي هاي سايت :

 ارائه آخرين اخبار مسابقات قرآن كريم جمهوري اسلامي .

بيانات مقام معظم رهبري در جمع قراء .

كليپ صوتي و تصويري از قاريان مختلف .

ارائه و تفكيك قرائت هاي قاريان مختلف .

اذانهاي ايراني و مصري .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩