پايگاههاي قرآنی
پايگاه كتابخانه امام هادی ( عليه السلام )

پايگاه كتابخانه امام هادی ( عليه السلام )

آدرس سايت :                                                             www.hadilib.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

كتابخانه تخصصي علوم اسلامی و انسانی .

كتابشناسی بيش از 45000كتاب .

کتابخانه قرآنی با بیش از 500 کتاب .

ارائه موضوعات كتابشناسی در بيش از 22000 موضوع اصلی .

ارائه موضوعات كتابشناسی در قريب به 600000 ريز موضوع .

قابليت جستجوی پيشرفته در كتابها ( چند فيلدی . تركيبی ) .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩