پايگاههاي قرآنی
پايگاه شبكه اطلاع رسانی شارح

پايگاه شبكه اطلاع رسانی شارح

آدرس سايت :                                                      www.shareh.com

مهمترين ويژگي های سايت :

فهرست اجمالی بعضي از تفاسير قرآن .

احاديث در مورد قرآن كريم .

كتابشناسی قرآن با معرفی بيش از 300 كتاب .

حاوی پژوهش های قرآنی .

معرفي نرم افزارهاي قرآنی .

داراي بخش احكام و استفتائات قرآنی از مراجع فعلی و راحل .

مقالات قرآنی .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩