پايگاههاي قرآنی
پايگاه سازمان دارالقرآن الكريم

پايگاه سازمان دارالقرآن الكريم سازمان تبليغات اسلامی

آدرس سايت :www.telavat.com                                               

مهمترين ويژگی های سايت :

اخبار مناسبتهای قرآنی کشور .

ارائه متن قرآن .

چندين ترجمه زيباي فارسي و غير فارسي از قرآن كريم .

جستجوی پيشرفته با قابليت جستجوی متن و ترجمه و جستجوی تركيبی و جستجو در سوره انتخاب  .

2 دوره ترتيل كل قرآن كريم .

بانک اطلاعات محققان قرآنی .

اطلاعات جلسات قرآنی در تمامی شهرهای کشور با قابلیت جستجو .

بانك بزرگ شامل هزاران تلاوت زيبا و تفكيك شده برای هر سوره به صورت جداگانه با قابليت دانلود .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩