پايگاههاي قرآنی
پايگاه درس هايی از قرآن

پايگاه درس هايی از قرآن

آدرس سايت :                                                 www.gharaati.ir

مهمترين ويژگي های سايت :

متن كامل تفسير نور حجت الاسلام قرائتی .

تفسير صوتي آيات قرآن كريم .

قابليت جستجو در متن ترجمه و تفسير قرآن كريم .

آرشيو 32 ساله برنامه درسهايی از قرآن شامل آرشيو صوتی موضوعات و متن درسها .

كتابخانه ديجيتال شامل 400 كتاب قرآنی .

بيش از 100 پرسش و پاسخ قرآنی .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩