پايگاههاي قرآنی
پايگاه جستجو گر شيعه ( shia search )

پايگاه جستجو گر شيعه ( shia search)

آدرس سايت :www.shiasearch.com                                             

مهمترين ويژگی های سايت :

ارائه متن قرآن كريم .

چندين نوع قابليت جستجوی قرآنی .

مباحث قرآنی با قابليت دسترسی بسيار آسان .

بانك جامع تلاوتهای قرآنی با ارائه بالغ بر 1300 تلاوت قرآنی .

آموزشهای جامع قرآنی در زمينه های مختلف .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩