پايگاههاي قرآنی
پايگاه جامع قرآن كريم

پايگاه جامع قرآن كريم وابسته به پرتال اينترنتی انهار

آدرس سايت :                                                  www.quran.anhar.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

متن قرآن  .

فضايل سوره ها .

محيطی زيبا برای كار با قرآن .

6 تلاوت ترتيل از قراء ايرانی و غير ايرانی .

دسترسی سريع به همه امكانات سايت .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩