پايگاههاي قرآنی
پايگاه پرسمان دانشجويی قرآن و حديث

پايگاه پرسمان دانشجويی قرآن و حديث

آدرس سايت :                                             www.quran.porsemani.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

متن كامل قرآن كريم .

سوالات دسته بندی شده با علوم و معارف قرآن .

ارائه قريب به 4 هزار پرسش و پاسخ  در موضوعات مختلف قرآن شناسی  تفسير و علوم قرآنی و ....

مقالات قرآنی در موضوعات مختلف مرتبط با قرآن .

كتابخانه قرآنی قريب به 50 جلد كتاب .

شنبه ٢١ تير ١٣٩٩