پايگاههاي قرآنی
پايگاه اينترنتی و پرتال بلاغ

پايگاه اينترنتی و پرتال بلاغ ( معاونت فرهنگی تبليغی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم )

آدرس سايت :                                                     www.balagh.net

مهمترين ويژگی های سايت :

ارائه قريب به 7000 مقاله در موضوعات اسلامی .

ارائه بيش از 600 مقاله قرآنی .

ارائه بيش از 1200 مقاله پيرامون پيامبر و اهلبيت ( عليهم السلام ) .

قابليت جستجوی مقالات بر اساس موضوع و نام مولف مقالات .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩