پايگاههاي قرآنی
پايگاه پرتال بزرگ ام الكتاب

پايگاه اينترنتی و پرتال بزرگ ام الكتاب

آدرس سايت :                                                           www.ommolketab.ir

مهمترين ويژگی های سايت :

بزرگترين مرجع قرآنی جهان اسلام با 27 زبان .

متن قرآن كريم با قابليت جستجوی با اعراب و بدون اعراب و جستجوی موضوعی در آيات قرآن .

ارائه 54 ترجمه از قرآن كريم .

بيش از 160 دوره تفسير قرآن كريم فارسی ، عربی ، موضوعی ، روايي ، ادبي و ...

معرفی تفاسير براساس قرن .

بيش از 50 هزار ساعت سخنرانی از برجسته ترين سخنوران دنيای اسلام .

ارائه بيش از 9000 مقاله و قريب به 1700 داستان قرآنی .

داراي بخشهای داستانهای قرآنی ، تصاوير قراني ، نرم افزارهاي قرآنی و مباحث قرآنی .

قابليت جستجوی پيشرفته در همه مباحث سايت در موضوعات اصلی و فرعی و كليد واژه و متن بحث .

بانك جامع چهره های قرآنی با معرفی قريب به 1600 شخصيت .

داراي بخش جامع آموزش مباحث قرآنی اعم از تجويد ، قرائت ، تفسير ، حفظ و ....

دارای تالار گفتگو پيرامون قرآن و اهلبيت ( عليهم السلام )

بخش عترت شامل 17 سايت اختصاصی برای معصومين (عليهم السلام ) و پيشوايان دين اسلام

كتابخانه ديجيتال با قريب به 10000 جلد كتاب در زمينه های مختلف

و دهها كارايی متفاوت قرآنی .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩