پايگاههاي قرآنی
پايگاه اينترنتی پرتال نشريه الكترونيكی پرسمان

پايگاه اينترنتی پرتال نشريه الكترونيكی پرسمان

آدرس سايت :                                              www.porseman.org

مهمترين ويژگی های سايت :

پرتال حاوی 14 سايت پژوهشی در زمينه پرسش و پاسخ .

بانك پرسش و پاسخ قريب به 1600000 پرسش و پاسخ در موضوعات مختلف اسلامی و ....

دارای بايگانی موضوعی سوالات در 25 مدخل .

قابليت جستجوی سوالات و پاسخ آنها .

دارای قابليت ارسال پرسش به صورت آنلاين و پيامك .

قابليت جستجوی پيشرفته در پرسش و پاسخ های سايت .

داراي نرم افزارهای زيبای مذهبی براي رايانه و تلفن همراه با قابليت دانلود رايگان .

بانك مقالات در موضوعات مختلف اسلامی قريب به 3300000 مقاله  .

كتابخانه غني با بيش از100 كتاب ديجيتالي در زمينه پرسش و پاسخ مذهبی و موضوعات اسلامی ديگر .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩