پايگاههاي قرآنی
پايگاه اطلاع رسانی مصحف

پايگاه اطلاع رسانی مصحف مركز تخصصی كتابت قرآن كريم وابسته به مرکز طبع و نشر قرآن کریم

آدرس سايت :                                                         www.moshaf.org

مهمترين ويژگ های  سايت :

متن قرآن كريم با كتابت های مختلف .

قرآن كريم به رسم الخط :

  •      مصحف جمهوری اسلامی
  •      مصحف اميری ( مصری )
  •      مصحف به خط عثمان طه
  •      مصحف با رسم الخط هندی

متون دينی ( مفاتيح الجنان . نهج البلاغه . صحيفه سجاديه ) .

فهرست موضوعی قرآنی ( كشف المطالب ) .

ارائه كشف الآيات قرآني .

كتابخانه مربوط به رسم الخط و قرائت و روخواني و تجويد و .... با قابليت دانلود .

مقالات مربوط به بحث رسم المصحف .

شنبه ٢١ تير ١٣٩٩