پايگاههاي قرآنی
پايگاه اطلاع رسانی عرفان

پايگاه اطلاع رسانی عرفان

آدرس سايت :                                                              www.erfan.ir

مهمترين ويژگي های سايت :

ارائه معارف شيعی به 14 زبان زنده دنيا .

متن قرآن كريم .

ارائه 100 ترجمه از قرآن كريم به زبانهای مختلف قابليت جستجوی پيشرفته در متن و ترجمه با قابليت تعيين محدوده جستجو .

قابليت پخش صوتی قرآن و ترجمه استاد حسين انصاريان .

هزاران مقاله در زمينه های مختلف اسلامی .

صدها مقاله در موضوعات قرآنی .

شنبه ٢١ تير ١٣٩٩