پايگاههاي قرآنی
پایگاه موسسه جهانی سبطین (ع)

پایگاه موسسه جهانی سبطین (ع)

آدرس سايت :                                                      www.sibtayn.com

مهمترين ويژگي های سايت :

ارائه معارف شیعی به 5 زبان زنده دنیا .

متن قرآن کریم .

ترجمه قرآن کریم  .

تلاوتهای ترتیل و تحیق از قاریان برتر .

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩