پايگاههاي قرآنی
پايگاه مجلات تخصصی نور

پايگاه مجلات تخصصی نور

آدرس سايت :                                      www.noormags.com                        

مهمترين ويژگی های سايت :

بيش از 800000 عنوان مقاله در موضوعات اسلامی و انسانی .

بيش از 1000 عنوان نشريه در بيش از 50000 شماره .

معرفی بيش از 50 عنوان نشريه قرآنی به همراه ارائه متن مقالات .

ارائه مجلات به صورت تمام تصویر .

download  مقالات دلخواه با فرمت  pdf.

جستجوی ساده و پیشرفته  با دامنه های مختلف .

انک اطلاعات صاحبان آثار .

نقد مقاله­های مجلات و مشاهده نقدهای دیگران .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩