پايگاههاي قرآنی
پايگاه شبكه القرآن الكريم

پايگاه شبكه القرآن الكريم

آدرس سايت :                                              www.quran.al-shia.org

مهمترين ويژگی های سايت :

ارائه مباحث و مطالب قرآني به 27 زبان زنده دنيا .

متن و چندين ترجمه فارسی .

كتابخانه قرآن كريم .

جستجوی پيشرفته در قرآن كريم .

كتابشناسی قرآن .

مقالات قرآنی .

پرسمان قرآنی .

عترت در قرآن .

ادعيه قرآنی .

مثلهاي قرآنی .

بررسي آيات الاحكام .

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩