إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِيراً ﴿الإسراء، 9﴾ - وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً ﴿الإسراء، 82﴾
موضوعات پیشنهادی

 

موضوعات پژوهشی پیشنهادی

ویژه سالگرد ارتحال استاد مرحوم آیت الله معرفت (ره)

قرآن پژوهان محترم یکی از موضوعات پیشنهادی ذیل را جهت پژوهش انتخاب و بر اساس راهنمای نگارش مقاله، نوشته و به نشریه یاسین، تحویل نمایند.

 

1.روش شناسی تفسیر اثری

·       تاثیر مبانی علوم قرآنی آیه الله معرفت در تفسیر اثری

·        بررسی رابطه قرآن با نظریه های علمی از نگاه آیت الله معرفت

·       دیدگاه آیت الله معرفت درباره آفرینشگری هنری آیات قرآن

·       دیدگاه آیه الله معرفت در مورد قرائت مالک یوم الدین(274ج1)

·       دیدگاه آیه الله معرفت در مورد قرائت سایر ایات سوره حمد(282به بعدج1)

·       منهج آیه الله معرفت در تفسیر اثری جامع با توجه به تفسیر سوره حمد

·       ساختار سوره حمد از دیدگاه آیه الله معرفت(249 و289ج1)

·       منهج آیه الله معرفت در تفسیر اثری جامع با توجه به تفسیر سوره بقره

·       منهج آیه الله معرفت در ورود به تفسیر سوره با توجه به مقدمه تفسیر سوره بقره

·       دیدگاه آیه الله معرفت در انسجام سوره های قرآن با توجه به مقدمه تفسیر بقره در تفسیر اثری

·       دیدگاه آیه الله معرفت در مورد روایات فضائل سوره ها(151ج1)

·       دیدگاه آیه الله معرفت در مورد روایات خواص قرآن(157ج1)

·       دیدگاه آیه الله معرفت در مورد روایات اسباب نزول(176ج1)

·       تفسیر حروف مقطعه(ص 181ج1)

·       و ...

 

2.مبانی نقد حدیث در تفسیر اثری

·       روشهای برخورد آیه الله معرفت با روایات اسرائیلی در تفسیر

·       روش نقد سندی احادیث در تفسیر اثری جامع

·       روش نقد محتوایی احادیث از منظر آیه الله معرفت

·       روشهای رد احادیث مخالف کتاب در تفسیر اثری جامع

·       روش آیه الله معرفت در برخورد با روایات متعارض

·       روش آیه الله معرفت در نقد احادیث تفسیری(ص 222ج1)

·       جایگاه و کارکرد روایات سبب نزول در تفسیر اثری جامع

·       جایگاه حدیث در تفسیر(121ج1)

·       دیدگاه آیه الله معرفت در مورد روایات فضائل سوره ها(151ج1)

·       دیدگاه آیه الله معرفت در مورد روایات خواص قرآن(157ج1)

·       دیدگاه آیه الله معرفت در مورد روایات اسباب نزول(176ج1)

·       دیدگاه آیه الله معرفت در مورد روایات فضیلت سوره حمد(253ج1)

·       پدیده جعل در تفسیر از دیدگاه آیه الله معرفت(129ج1)

·       جاعلان حدیث در تفسیر از دیگاه آیه الله معرفت(142ج1)

·       روشهای اثبات برتری روایات تفسیری اهل بیت ع بر روایات تفسیر اهل سنت در تفسیر اثری

·       روشهای برخورد آیه الله با روایات شیعی که مورد پذیرش ایشان نبوده است

·       روشهای برخورد آیه الله معرفت با روایات اهل سنت که مورد پذیرش ایشان نبوده است(مثال: ص381ج1 و دیدگاه آیه الله معرفت در مورد ذکر آمین پس از حمد(399ج1)

·       روشهای برخورد آیه الله معرفت با روایات شیعی حساسیت بر انگیز

·       و...

3.قواعد تفسیری در تفسیر اثری جامع

·        جایگاه عقل در تفسیر و نقد احادیث در تفسیر اثری جامع

·        تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر اثری جامع

·        چند معنایی آیات از منظر آیه الله معرفت

·        توجه به پیوستگی آیات در تفسیر اثری جامع

·        جایگاه علوم فلسفی و شهودی در تفسیر و نقد احادیث در تفسیر اثری جامع

·        جایگاه وکارکرد کتب مقدس در تفسیر اثری جامع (نمونه: ج 6 ص 198)

·        جایگاه و کارکرد روایات سبب نزول در تفسیر اثری جامع

·        جایگاه و کارکرد منابع تاریخی در تفسیر اثری جامع

·        سیاق در قرآن(71ج1)

·        جایگاه حدیث در تفسیر(121ج1)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد روایات فضائل سوره ها(151ج1)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد روایات خواص قرآن(157ج1)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد روایات اسباب نزول(176ج1)

·        بررسی رویکرد تفسیر اجتماعی در تفسیر اثری جامع ( نمونه: ج 4، ص 342 –346 و ص 405 و406 وج 5، ص 213 و 489 وج 6، ص 365 و 366)

·        پدیده جعل در تفسیر از دیدگاه آیه الله معرفت(129ج1)

·        جاعلان حدیث در تفسیر از دیگاه آیه الله معرفت(142ج1)

·        بررسی تطبیقی محکم و متشابه با تاکید بر نظرات آیه الله معرفت

·        بررسی تطبیقی ناسخ و منسوخ با تاکید بر نظرات آیه الله معرفت

·        و...

 

4.مباحث کلامی و فلسفی و علمی در تفسیر اثری جامع

·        مباحث کلامی در تفسیر اثری جامع

·        مباحث عقلی و علمی جدید در تفسیر اثری جامع

·        دیدگاه آیه معرفت در مورد صفات متقین با توجه به آیات ابتدایی سوره بقره(47ج2)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد حقیقت ایمان و یقین ذیل ایات ابتدایی سوره بقره(67ج2)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد رابطه اسلام و ایمان (88 و قبل و بعدج2)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد تحدی(191ج2)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد طینت انسان و اخبار پیرامون آن(380ج2)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد تسبیح و تقدیس(393ج2)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد شفاعت در کتاب و سنت (26ج3)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد حقیقت شکر (94ج3)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد تکلیف بعد از رجعت (127ج3)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد امکان رویت خدا (130ج3)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد مسئله شفاعت ذیل آیه 58 بقره در تفسیر اثری جامع(173ج3)

·        بررسی دیدگاه ومستندات آیت الله معرفت درباره مفهوم امامت در آیه انی جاعلک للناس اماما (ج 4 ، ص  50 -60)

·        بررسی دیدگاه آیت الله معرفت درباره مصادیق امت وسط در عصر پس از رسالت (ج 4 ، ص  143)

·        بررسی دیدگاه آیت الله معرفت درباره جاودانگی و فنای انسانها پس از مرگ (ج 4، ص 254)

·        بررسی معاد جسمانی با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 4، ص 266- 269)

·        بررسی ویژگیهای ایمان راستین در آیه 177 بقره با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 4، ص 383)

·        جایگاه دنیا در گفتمان دین براساس دیدگاه آیت الله معرفت (ج 5 ، ص  180)

·        بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره وحدت واختلاف انسانها در آیه213 بقره با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 5 ، ص  296)

·        دیدگاه آیت الله معرفت درباره حبط و تکفیر و موازنه (ج 5 ، ص  379)

·        بررسی ملاک تقسیم بندی گناهان به کبیره و صغیره از دیدگاه آیت الله معرفت (ج 5 ، ص  420)

·        دیدگاه آیت الله معرفت درباره چرایی بالابردن دست ها هنگام دعا (ج 6 ، ص  153)

·        دیدگاه آیت الله معرفت  درباره جایگاه دانش و بینش در اسلام (ج 6 ، ص  391)

·        دیدگاه آیت الله معرفت درباره آیات مربوط به جن زدگی (ج 6 ، ص  480)

·        بررسی  تطبیقی داستان صموئیل در قرآن و کتب مقدس با تاکید بر تفسیر اثری جامع (ج 6 ، ص  198)

·        بررسی ملاک تفضیل رسل از نگاه آیت الله معرفت (ج 6 ، ص  235)

·        بررسی مبانی باورهای اعتقادی در آیة الکرسی براساس دیدگاه آیت الله معرفت (ج 6 ، ص  249)

·        مفهوم شناسی عرش و کرسی در آیات قرآن بر اساس دیدگاه آیت الله معرفت (ج 6 ، ص  261)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد ماجرای آدم و حوا (440 تا 520 ج2)

·        و...

 

5.مباحث فقهی و اصولی در تفسیر اثری جامع

·        مفهوم شناسی واحکام ارتداد از نگاه آیت الله معرفت (ج 5 ، ص  413)

·        بررسی سبب نزول آیه یسالونک عن الخمر با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 5 ، ص  450)

·        بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره حقوق زن مطلقه براساس آیه 240 و241 سوره بقره با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 6 ، ص  160)

·        بررسی تطبیقی دیدگاه فقها درباره ازدواج با زن اهل کتاب با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 5 ، ص  221)

·        بررسی ملاک حرمت ربا از نگاه آیت الله معرفت (ج 6 ، ص  481 –493)

·        تفاوت شهادت زن و مرد با تاکید بر دیدگاه تفسیر اثری جامع (ج 6 ، ص  502) 

·        بررسی دیدگاه آیت الله معرفت درباره قاعده انما الاعمال با النیات (ج 6 ، ص  515 و ج 4، ص297 و 298)

·        دیدگاه آیت الله معرفت درباره حق حضانت فرزند (ج 6 ، ص  57)

·        دیدگاه آیت الله معرفت در باره مفهوم صلاة وسطی در آیه 238 سوره بقره براساس روایات فریقین (ج 6 ، ص  101)

·        مبانی اصولی آیه الله معرفت در تفسیر اثری دیدگاه آیه الله معرفت در مورد اصاله الاباحه (297و440ج2) دیدگاه آیه الله معرفت در مورد قبح عقاب بلا بیان(302ج2) نکته مبانی علم اصول ذیل آیات 67-73 بقره(298ج3) نکته کلامی-اصولی: نسخ ذیل آیه 106 بقره(481ج3)

·        مباحث فقهی آیه الله معرفت در تفسیر اثری (مثال:نکته اخلاقی فقهی: حقیقت ریاء(144ج2 نکته فقهی: قسامه(نقل قول از قرطبی)(276ج3) نکته فقهی-کلامی: تشدید تکلیف در صورت سوال ذیل آیات 67-73 بقره(296ج3) نکته کلامی- فقهی: مسئله سحر(466ج3) نکته فقهی: اقامه نماز به هر سویی(543) و اتجاه قبله چگونه است(549به بعدج3)

·        بررسی دیدگاه آیت الله معرفت درباره اشتراط عدالت در ولی امر مسلمین در عصر غیبت و  امام جماعت برا اساس آیه 124 بقره (ج 4 ، ص  60)

·        بررسی ویژگیهای قانون قصاص از نگاه آیت الله معرفت (ج 4، ص 405 –428)

·        نقد حدیث "لا وصیة لوارث" با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 4، ص 433)

·        بررسی دیدگاه آیت الله معرفت درباره نسخ آیه با روایت در آیه 180 سوره بقره (ج 4، ص 429)

·        بررسی شرط ضرر در بیماری برای جواز افطار روزه با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 4، ص 448)

·        بررسی وجوب روزه در ادیان دیگر با تاکید بر دیدگاه تفسیر اثری جامع (ج 4 ، 461)

·        مفهوم شناسی واژه "شهد" در آیه فمن شهد منکم الشهر بر اساس دیدگاه تفسیر اثری جامع (ج 4، ص506)

·        بررسی شهادت رویت هلال در وجوب روزه با تاکید بر تفسیر اثری جامع (ج 4، ص 509)

·        بررسی تطبیقی بین دیدگاه فقها و آیت الله معرفت درباره فضیلت عبادت ونافله پس از نماز صبح و پیش از طلوع (ج 4، ص 353

·        مشروعیت وشرایط و آداب جهاد در اسلام (ج 5 ، ص  92 و ج 5، ص 318 –370)

·        بررسی تطبیقی روایات فریقین درباب روزه در ایام تشریق در منی با تاکید بر دیدگاه تفسیر اثری جامع (ج 5 ، ص  134)

·        بررسی روش آیت الله معرفت در نقد دیدگاه منع عمره در حج تمتع (ج 5 ، ص  146)

·        دیدگاه آیت الله معرفت درباره وجه جمع بین آیات تشریع قتال و عدم اکراه در دین (ج 6 ، ص  275)

·        بررسی دیدگاه مفسران درباره پیمان با کفار با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 6 ، ص  281)

·        و...

 

 

 

6.مباحث ادبی در تفسیر اثری جامع

·        دیدگاه آیت الله معرفت درباره آفرینشگری هنری آیات قرآن (نمونه: ج 6 ص 365 –378 هکذا به ج5 تمهید هم مراجعه شود.

·        جایگاه نکات ادبی بلاغی در تفسیر اثری جامع(مثال: ص285ج1 و نکته ادبی-کلامی: لعل در کلام خداوند(218ج2 و  نکته ادبی(350ج2) نکته ادبی: کان من الکافرین کان ناقصه است(437ج2) نکته ادبی (389ج3) نکته: کشف کنایات از روایات ذیل آیه انما نحن مصلحون(155ج2) دیدگاه آیه الله معرفت در مورد ضرب المثل در قرآن(266ج2)

·        معنا شناسی واژه ها در تفسیر اثری جامع مثال: مفهوم شناسی واژه "قرء" در آیه228 سوره بقره بر اساس دیدگاه آیت الله معرفت (ج 5 ، ص  530) مفهوم شناسی قنوت در آیه قوموا لله قانتین براساس تفسیر اثری جامع (ج 6 ، ص  124) روش آیت الله معرفت در استفاده از منابع لغوی در تفسیر (نمونه: ج 4، ص 506و ج 5 ، ص 53 و ج 5، ص 530 و ج 6، ص 335 و ج 6 ص 545)

·        مفهوم شناسی "کلمات" در ابتلای ابراهیم به کلمات با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 4 ، ص  33)

·        بررسی دیدگاه مفسران درباره واژه (فصرهن) با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت (ج 6 ، ص  328)

·        مفهوم شناسی طاغوت در آیه فمن یکفر بالطاغوت با تاکید بر دیدگاه آیت الله معرفت

·        (ج 6 ، ص  286)

·        بررسی مفهوم العروة الوثقی با تاکید بر تفسیر اثری جامع (ج 6 ، ص  290)

·        بررسی تناسب آیات تجارب سه گانه حضرت ابراهیم با آیة الکرسی بر اساس دیدگاه تفسیر اثری جامع (ج 6 ، ص  295)

·        و ...

·         

 

7.ترویج مکتب اهل بیت ع در کنار دیدگاه تقریبی در تفسیر اثری جامع

·        روشهای اثبات برتری روایات تفسیری اهل بیت ع بر روایات تفسیر اهل سنت در تفسیر اثری

·        روشهای برخورد آیه الله با روایات شیعی که مورد پذیرش ایشان نبوده است

·        روشهای برخورد آیه الله معرفت با روایات اهل سنت که مورد پذیرش ایشان نبوده است(مثال: ص381ج1) و دیدگاه آیه الله معرفت در مورد ذکر آمین پس از حمد(399ج1)

·        روشهای برخورد آیه الله معرفت با روایات شیعی حساسیت بر انگیز

·        روش های آیه الله معرفت در ترویج و دفاع از مکتب اهل بیت ع در تفسیر اثری

·        تنزیه الانبیاء در تفسیر اثری جامع مثال: دیدگاه آیه الله معرفت در مورد ماجرای آدم و حوا (440 تا 520 ج2)

·        چگونگی برخورد آیه الله معرفت در مورد روایات تطبیقی ذیل آیه اهدنا الصراط المستقیم(381ج1)

·        روش آیه الله معرفت در نقد اهل سنت بوسیله اهل سنت

·        شخصیت تقریبی آیه الله معرفت در تفسیر اثری

·        چگونگی برخورد آیه الله معرفت در مورد روایات تطبیقی ذیل آیه اهدنا الصراط المستقیم(381ج1)

·        چگونگی برخورد آیه الله معرفت در مورد روایات تطبیقی ذیل آیه: صراط الذین انعمت علیهم...(390ج1)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در مورد ذکر آمین پس از حمد(399ج1)

·        و ...

 

8.تفسیر و مفسر شناسی در تفسیر اثری جامع

·        جایگاه نظرات تفسیری طبری نزد آیه الله معرفت مثال: نکته: پذیرش قول ابی جعفر طبری(318ج3)

·        جایگاه نظرات تفسیری علامه طباطبایی نزد آیه الله معرفت

·        جایگاه نظرات علامه مجلسی نزد آیه الله معرفت

·        جایگاه نظرات تفسیری فخر رازی نزد آیه الله معرفت

·        جایگاه نظرات سید قطب و رشید رضا نزد آیه الله معرفت(مثال: رد سید قطب(340ج2))

·        دیدگاه آیه الله معرفت در باره تفاسیر روایی شیعی در تفسیر اثری(تفسیر امام، عیاشی، فرات و ...) مثال: رد نسبت تفسیر علی بن ابراهیم به وی(277ج2)

·        دیدگاه آیه الله معرفت در باره تفاسیر روایی اهل سنت در تفسیر اثری(طبری، ثعلبی و ...)

·        تفسیر مقارن میان مجموعه ای از آیات در تفسیر اثری و دیگر تفاسیر(به چند شکل می تواند باشد: بخش روایی تفسیر اثری با تفاسیر روایی، بخش تفسیر تفسیر اثری که به قلم استاد است با تفاسیر اجتهادی و ... مجموعه ها نیز می تواند یک مجموعه از آیات یا یک مبحث خاص باشد.)

·        و ...