پايگاههاي قرآنی
اديان و مذاهب

ادیان و مذاهب

ادیان نیوز

www.adyannews.com

اسلام و مسیحیت

www.ngoic.com

جمعیت دفاع از ملت فلسطین

http://pngo.ir

خبرگزاری تقریب

www.taghribnews.ir

www.taghribnews.com

دانشگاه ادیان و مذاهب

www.urd.ac.ir

شیعه شناسی

www.shistu.org

گفتگوی آرام شیعه و سنی

www.shia-sonni.com

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

www.taghrib.org

محاکمه

www.mohakeme.com

مركز گفتگوي اديان و تمدنها

http://cid.icro.ir

مطالعات شيعه شناسى

www.shiastudies.com

موسسه آموزشى و پژوهشى مذاهب اسلامى

www.mazaheb.com

 

شنبه ٢١ تير ١٣٩٩